cách nuôi tép ong

Hướng dẫn cách nuôi tép ong trong hồ

blackbee1

Tóm lại bạn có thể nuôi ong đỏ trong điều kiện giống như các loài tép nước ngọt khác. Tuy nhiên chìa khóa thành công