Chỉ tiêu sinh lý của loài chó mà người nuôi chó cần phải quan tâm

Đây là các thông tin về mà người nuôi chó nên quan tâm.
cho-husky
chỉ tiêu sinh lý ở loài chó

Nhiệt độ trực tràng: 38-39 độ
Tần số hô hấp: Chó lớn 10 – 40 lần/phút, chó con 15-35 lần/phút
Nhịp tim : Chó lớn: 60-160 lần/phút, chó con:200-220 lần/phút
Chu kì động dục: Thông thường 2 lần 1 năm
Thời gian động dục: 10-20 ngày
Thời gian phối giống: Ngày thứ 9 đến ngày thứ 13
Thời gian mang thai: 57 – 63 ngày.
Tuổi thàng thục: 6 đến 15 tháng
Số con một lứa:thông thường từ 3 đến 14 con/lứa

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *