hướng dẫn nuôi chích chòe than

Hướng dẫn cách nuôi và chăm sóc chích chòe than

oriental_magpie_robin_copsychus_saularis-_male_calling_in_the_rain_at_kolkata_i_img_3746

Trừ trường hợp màu nắng , cào cào không có thì đành chịu mà thôi . Dĩ nhiên , thiếu cào cào thì phải tăng